Les 4

We gaan onverdroten verder met onze all-inclusive programmeercursus. Deze keer gaan we wat dieper in op functies. Vorige keer had ik er al een functie definitie ‘ingesneaked’ en wel het stukje:

(fn(x) (> 9 (length x))

dit is een voorbeeld van een anonieme functie, hij heeft geen naam omdat hij zo simpel is kun je hem makkelijk inline definiëren en meegeven aan een andere functie.(LISP heeft dus ‘hogere-orde’ functies). Lees verder Les 4

Les 2

Het vervolg op onze ‘all-inclusive’ programmeer cursus! Nu dat we newlisp en de editor geinstalleerd hebben gaan we wat experimenteren in de REPL, dat is het onderste gedeelte van je editor window. REPL staat voor Read Evaluate Print Loop, alles wat je intypt en afsluit met <enter> wordt gelezen, geëvalueerd, het resultaat wordt geprint en je ziet de cursor weer en kunt opnieuw wat intypen. Je kunt hiermee heel interactief wat uitproberen en dat gaan we nu dan ook doen. Lees verder Les 2